DANSKA OCH SVENSKA


Kvalitetsöversättningar till danska och svenska utförda av auktoriserade translatorer

Poul Hansen, auktoriserad translator sv>da, fil. dr. i biologi. Har dessutom universitetsutbildning i statistik, kemi, programmering och arkeologi.
Målspråk: Danska
Källspråk: Svenska, norska, engelska
Områden: Teknik, medicin, facklitteratur, utbildningsmaterial, reklam m.m.
 
   
 
Kerstin Hansen, auktoriserad translator da>sv, fil. mag., m.m.  (universitetsutbildning i  svenska, danska, engelska, franska, religionshistoria, judaistik m.m.)
Målspråk: Svenska
Källspråk: Danska, norska, engelska
Områden: Informationsmaterial, webbinfo, utbildningsmaterial, reklam, facklitteratur, teknik m.m.

 

 

   
 

Öresunds Översättningsbyrå

är inriktad på översättning mellan SVENSKA och DANSKA. Vi är auktoriserade translatorer till och  från danska, en kombination vi är ensamma om i Sverige. Det innebär att vi kan översätta, granska och bestyrka texter i bägge språkriktningarna. Att översätta mellan två närliggande språk kräver särskild kompetens och en utpräglad känsla för vad som kännetecknar respektive skiljer språken åt. Det gäller att undvika fallgropar och missförstånd, språkligt såväl som innehållsmässigt. På Öresunds Översättningsbyrå är vi väl förankrade i bägge kulturerna och har förmågan att se på våra uppdrag både med danska och svenska ögon. Vi översätter enbart till våra modersmål: Poul till danska och Kerstin till svenska. Dessutom har vi varsin fast, extern korrekturläsare i Danmark respektive Sverige. Extern korrekturläsning ingår alltid i vårt pris.

 

Våra uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns Sveriges regering, Svenska Institutet, Lunds Universitet, Øresundsbrokonsortiet, Region Skåne, Novo Nordisk, Studentlitteratur, AF Utland, Søndagsavisen m.m. samt ett antal översättningsbyråer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Storbritannien och USA.

 

Exempel på översättningar

 

Direktkontakt med översättaren!

Undvik mellanhänder! När du anlitar oss vet du vem som gör översättningen. Det ger möjlighet till löpande kontakt under arbetets gång och utbyte av synpunkter och kommentarer. En förenklad process, där du som uppdragsgivare får mer insyn i själva översättningsprocessen.

 

Språkgranskning av svensk och dansk text

Behöver du hjälp med textgranskning? Som auktoriserade translatorer har vi rätt att granska och bestyrka andras texter/översättningar och se om de håller måttet, språkligt såväl som stilistiskt.

 

Webbdesign

Poul har en webbmasterutbildning och kan vid behov hjälpa dig med lösningar för din webbplats.Välkommen att kontakta oss för närmare information!

Adress: Öresunds Översättningsbyrå
  Box 4158
  227 22 Lund
  Sverige
   
Tel: +46 46 15 86 00
Fax: +46 46 30 76 00
E-mail: info@oresunds.dk

© Copyright 2002 Poul Hansen. All rights reserved.